międzynarodowy transport zmarłych

Wszystko co musisz wiedzieć o międzynarodowym transporcie zwłok

Choć wyjazdy za granicę są dzisiaj powszechnością, to nie zawsze kończą się one radosnymi wspomnieniami. Często bowiem dochodzi do wypadków, czy też innych nieszczęśliwych sytuacji, które niestety mogą zakończyć się śmiercią. W takim przypadku rodzina zmarłego musi zlecić odpowiedniej firmie międzynarodowy transport zwłok, ponieważ w przeciwnym wypadku ciało najprawdopodobniej zostanie pochowane w zbiorowej mogile bez konieczności ewentualnej ekshumacji. Tylko jak właściwie przewieźć nieboszczyka z powrotem do Polski?

Formalności związane z międzynarodowym transportem zwłok

Niestety przewóz zmarłych z zagranicy nigdy nie jest prosty, nawet jeśli ciało znajduje się na terenie Unii Europejskiej. W końcu gdyby każdy przewoźnik zwłok mógł przejść przez kontrolę graniczną dochodziłoby do niezliczonej ilości przestępstw. Jak zatem umożliwić sobie transport ciała nieboszczyka do Polski? Rodzina żałobna musi złożyć wniosek o przewóz do starosty powiatu, w którym zmarły ma zostać pochowany. Taki wniosek powinien zawierać oświadczenie o braku choroby zakaźnej u umarłego, a także dowód zlecenia przewozu konkretnemu zakładowi pogrzebowemu. W zależności od kraju śmierci konieczne może też okazać się uzyskanie pozwolenia lokalnych organów władzy, dlatego warto zapoznać się również z odpowiednimi paragrafami prawnymi w danym kraju. Należy jednak wspomnieć, że zdecydowana większość zakładów pogrzebowych nie tylko na bieżąco pomaga swoim klientom w dopełnianiu wszelkich formalności dotyczących przewozu zmarłych z zagranicy, ale często też całkowicie wyręcza ich w tej kwestii.

Jak przebiega międzynarodowy transport zwłok?

Zwłoki mogą być przewiezione zarówno drogą lądową, jak i morską oraz powietrzną. Ostatnia metoda jest wybierana najczęściej, gdyż pozwala ona błyskawicznie przewieźć nieboszczyka z jednego kraju do drugiego. Niekiedy jednak sytuacja finansowa rodziny żałobnej nie pozwala na zlecenie przewozu samolotem, co jest szczególnie ciężkie gdy Polska nie ma połączenia lądowego z danym krajem i trzeba zdecydować się na trwający kilka tygodni przewóz morski.

Masz więcej pytań dotyczących transportu zmarłych? Zobacz poradnik w serwisie Mementis: https://mementis.com.pl/porady/transport-zmarlych/

Warto jednak wspomnieć, że rodziny żałobne zmarłych, którzy byli odpowiednio ubezpieczeni nie muszą martwić się o koszty transportu zwłok. Dlatego też tak często zaleca się ubezpieczenie na życie osobom wyjeżdżającym za granicę. Istnieje również możliwość sfinansowania przewozu z zasiłku pogrzebowego wydawanego po zgłoszeniu się do domu pogrzebowego, jednak trzeba liczyć się wtedy z niższym standardem ceremonii pogrzebowej.

Śmierć zagranicą a kremacja

Ludzie coraz częściej decydują się na kremację zmarłych, zwłaszcza jeśli jest ona wspomniana w testamencie nieboszczyka. W przypadku śmierci zagranicą warto jest jeszcze przed przewiezieniem zwłok dokonać kremacji, w kraju będącym miejscem zgonu. W ten sposób międzynarodowy transport zwłok będzie znacznie szybszy, łatwiejszy, a do tego tańszy. Oczywiście kremacja nie zwalnia z obowiązku złożenia odpowiednich dokumentów do starosty w celu przewiezienia ciała do Polski.