Ekshumacje

Konieczność wykonania ekshumacji, czyli wydobycia z grobu ciała w nim pochowanego może nastąpić z wielu powodów. Z reguły dzieje się tak ze względu na poważnie umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok. Najczęściej jest to rodzina – na przykład gdy zachodzi potrzeba złożenia ciała w miejscu bliższym miejsca zamieszkania. Ekshumacja może też zostać przeprowadzona na żądanie prokuratury lub sądu (gdy np. zachodzi konieczność dokonania ekspertyz związanych z czasem i okolicznościami śmierci), a także na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego.

Zakład pogrzebowy ma doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu procedur. Są one możliwe do realizacji między 16 października a 15 kwietnia. Wymagają uzyskania wielu pozwoleń oraz spełnienia wielu warunków, aby nie zaistniało niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób, które w niej uczestniczą. Każda procedura ekshumacji jest przeprowadzana z drobiazgową dbałością o zachowanie wszelkich procedur – tak w fazie urzędowej, jak i w fazie samego jej przebiegu.

Profesjonalni pracownicy zakładu pogrzebowego odpowiedzą wyczerpująco na ewentualne pytania, jakie mogą nurtować Klienta, a także – w razie konieczności – pomogą przygotować odpowiednie wnioski oraz przejść z nimi całą drogę urzędową. Zadbają też, aby przeprowadzenie ekshumacji odbyło się zgodnie z przepisami.