Jak wygłosić mowę pogrzebową?

W polskiej tradycji coraz częściej dopasowuje się obrzędy pogrzebowe do wymagań najbliższych zmarłemu osób. Każdy chce, aby pożegnanie było jak najbardziej wzruszające i zawierało jak najwięcej wspomnień dotyczących danej osoby. Wykorzystuje się portrety zmarłych, a sama oprawa pogrzebu jest coraz bardziej skierowana na rzeczywiste wspomnienie danej osoby, a nie tylko na wykonywanie ceremonii pogrzebowej. Dlatego też znacznie bardziej powszechne stały się mowy pogrzebowe, których celem jest przybliżenie postaci Zmarłego wszystkim, którzy zjawią się na pogrzebie.

jak wygłosić mowę pogrzebową?

Mowa pogrzebowa dla członka rodziny

Stworzenie dobrej mowy pogrzebowej nie jest wcale takie łatwe, trzeba się bowiem zastanowić nie tylko nad samą treścią przemówienia, ale również jego stylem. Jak wygłosić mowę pogrzebową? Bardzo ważne jest, aby tekst był skierowany do ludzi, a to znaczy, że musi mieć formę zrozumiałą i dosyć prostą, bez skomplikowanych zagadnień.
Mowa pogrzebowa jest raczej monologiem jednej osoby, najczęściej najbliższego krewnego, który znał osobę Zmarłą najlepiej. Ktoś taki może przywołać w treści najcieplejsze wspomnienia, dotyczące danej osoby i zaprezentować je we wzruszający, a jednocześnie nieco podnoszący na duchu sposób, który pozwoli zamienić pełną smutku żałobę w godne pożegnanie, upamiętniające raczej najradośniejsze chwile z bogatego życia kogoś, kto już odszedł z tego świata.

W zależności od tego, jaką osobę się żegna, trzeba przytoczyć słowa, które mają wzbudzać w uczestnikach pogrzebu określone uczucia. Jeżeli jest to osoba starsza, można odnieść się do jej doświadczenia i radości życia, pomimo trudności związanych z wiekiem i problemami zdrowotnymi. W przypadku osób młodych, warto zaprezentować ich wytrwałość w dążeniu do celu, chęć życia oraz wyszczególnić radość, jaką sprawiali innym samą swoją obecnością.
Zdarza się czasem, że pogrzeb urządza się dla dziecka – małego aniołka, który nie zdążył jeszcze na dobre poznać świata, a już musiał go opuścić. Mowa pogrzebowa w takim przypadku wzruszająca jest sama w sobie, a najlepszym sposobem na oddanie hołdu dziecku, jest uhonorowanie go minutą ciszy, poprzedzoną opowiedzeniem najpiękniejszych chwil z jego krótkiego życia.

wygłoszenie mowy pogrzebowej

Oficjalna mowa pogrzebowa

Gdy umiera jakaś osoba, której zasługi są wszystkim znane, to właśnie je wyszczególnia się przede wszystkim. Podczas tworzenia oficjalnego pożegnania, wyróżnia się to, z czego zasłynął Zmarły, używając często podniosłej formy wypowiedzi. Oprócz wymieniania samych osiągnięć, warto jednak również wspomnieć o tym jakim człowiekiem był Zmarły – powiedzieć o jego pasjach oraz o tym, co lubił robić w wolnym czasie. Pozwoli to ludziom, którzy nie znali Zmarłego osobiście przybliżyć nieco jego osobowość i tym samym sprawić, że stanie się on postacią bardziej realną, a nie jedynie duchem kogoś sławnego.

Napisanie mowy pogrzebowej nie musi być trudne, jeżeli tylko włoży się w nią jak najwięcej uczucia i własnych emocji. Stworzenie dobrej narracji – monologu, który będzie wzruszał – nie musi wymagać wielkich umiejętności literackich. Ważne, aby tekst pochodził od serca i zawierał w sobie to, co najlepszego można powiedzieć o Zmarłym.