Formalności związane z pogrzebem

Zazwyczaj gdy umiera bliska osoba rodzina i najbliżsi przyjaciele przyjmują tą wiadomość z pewnym niedowierzaniem i pełną bezsilnością. Jednakże, w czasie przypadającym bezpośrednio po stwierdzeniu zgonu należy dopełnić szeregu różnego rodzaju formalności, prowadzących do ostatecznego pochówku zmarłego.

Pierwszą rzeczą, jaką powinna otrzymać rodzina jest akt zgonu wystawiony przez uprawnionego lekarza. Mając w ręku ten dokument należy przystąpić do organizacji ceremonii pogrzebowej. Aby tego dokonać należy przede wszystkim skontaktować się z zakładem pogrzebowym, który odpowiednio zajmie się ciałem a także przygotuje trumnę oraz zorganizuje transport do kościoła, a następnie w miejsce wiecznego pochówku.

formalności pogrzebowe

Termin pogrzebu trzeba uzgodnić z zarządcą cmentarza a także z księdzem, który ma odprawić mszę świętą żałobną w intencji duszy świętej pamięci zmarłego. Do przygotowania pozostaje także okazjonalny poczęstunek dla osób, które przybędą oddać hołd zmarłemu w jego ostatniej drodze. Jak widać organizacja pogrzebu wiąże się z wieloma formalnościami.