Pogrzeb świecki – najważniejsze informacje

Każdy zakład pogrzebowy przyjmuje codziennie zlecenia na organizację pochówków religijnych. Stanowią one w naszym kraju zdecydowaną większość, jeśli chodzi o charakter tego rodzaju ceremonii. Trzeba jednak wiedzieć, że usługi pogrzebowe obejmują także uroczystości organizowane w duchu świeckim. Dziś to zaledwie kilka procent wszystkich pochówków, jednak stale przybywa osób, które są zainteresowane właśnie taką niereligijną formą pożegnania zmarłego. Ważne jest, by organizując pogrzeb, brać pod uwagę wolę osoby, która właśnie odeszła. Jeśli zmarły był ateistą bądź agnostykiem, istnieje duże prawdopodobieństwo, że życzyłby sobie właśnie obrządku o charakterze świeckim.

Jak przebiega pogrzeb świecki? Całą uroczystość prowadzi mistrz ceremonii. Brak tu zatem księdza, jak również jakichkolwiek symboli religijnych czy elementów związanych z wyznaniem. Pochówek taki nie obejmuje zatem mszy kościelnej, nie ma też święcenia, kazań ani modlitwy. Zamiast tego mistrz ceremonii wygłasza po prostu mowę, która bezpośrednio związana jest ze zmarłym i stanowi główny punkt całej uroczystości. Ma ona na celu przede wszystkim wspomnienie jego osoby, przybliżenie zgromadzonym tego, kim był i oddanie mu czci. Mowa przygotowana jest oczywiście odpowiednio wcześniej, po ustaleniach z najbliższymi, którzy również mogą wygłosić własne przemówienie, jeśli tylko czują taką potrzebę. Zakład pogrzebowy udostępnia miejsce do pożegnania zmarłego, a następnie trumna lub urna zostaje przewieziona na teren cmentarza i tam odbywa się dalsza część pochówku. Orszak prowadzony jest przez mistrza ceremonii, a całości może towarzyszyć dowolna oprawa muzyczna, niekoniecznie kojarząca się z tego typu uroczystościami. Również inne elementy obrządku mogą przebiegać w nieco swobodniejszym wydaniu niż wtedy, gdy pochówek jest religijny. Oczywiście obowiązują pewne standardy, dotyczące choćby powagi i szacunku oddanemu osobie zmarłej.

Usługi pogrzebowe oferowane przez wybrany zakład przy świeckiej ceremonii pod wieloma względami nie różnią się niczym od pochówku religijnego. Wszystkie szczegóły ustalane są indywidualnie z każdą rodziną, jednak wiele spraw pokrywa się w obu formach obrządku. Trzeba zatem załatwić sprawy urzędowe, przetransportować ciało i przygotować je od strony wizualnej, wybrać trumnę i kwiaty, a w przypadku kremacji – dokonać zakupu urny i spopielenia ciała, czym oczywiście również zajmuje się zakład pogrzebowy. Ponadto w grę wchodzą również inne usługi, wedle potrzeb danych klientów. Może to być więc wykonanie rejestracji foto i wideo, zapewnienie uczestnikom transportu czy pomoc rodzinie w zorganizowaniu stypy.