Pogrzeby w Warszawie: wyznaniowe i świeckie

Chociaż tradycyjne pochówki wyznaniowe nadal stanowią większość, zainteresowanie pogrzebami świeckimi stale rośnie. Taką tendencję widać również w Warszawie, gdzie w organizacji ostatniego pożegnania zgodnego z wolą zmarłego kompleksowo pomagają domy pogrzebowe.

Kompleksową obsługę w ramach organizacji pochówków w każdym obrządku oraz pochówków świeckich, także z kremacją, oferuje zakład pogrzebowy Ameno w Warszawie, który posiada wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Więcej informacji można znaleźć na stronie.

Pochówek zgodny z ostatnią wolą

Przy planowaniu pogrzebu bliscy powinni przede wszystkim wziąć pod uwagę życzenia zmarłego, by jego pochówek był zbieżny z jego przekonaniami. W ślad za tymi potrzebami idą usługi pogrzebowe świadczone przez warszawskie zakłady.

Pogrzeby wyznaniowe wybierane są przez osoby wierzące. Odbywają się według ustalonego obrządku właściwego dla danej religii i uczestniczy w nich osoba duchowna. Pochówek zorganizowany zgodnie z zasadami wiary jest wówczas symbolicznym zamknięciem doczesnego życia na ziemi.

Uroczystości pogrzebowe o świeckim charakterze mogą odbywać się wraz z Mistrzem Ceremonii, który zastępuje osobę duchowną. Podczas ostatniego pożegnania wygłasza on wtedy mowę, która przygotowana jest przy współpracy z rodziną zmarłego.

Wiele osób decydujących się na pogrzeby świeckie wybiera także kremację. Spopielenie ciała jest prowadzone w zakładach kremacyjnych. Bliscy mogą pożegnać wtedy zmarłego w specjalnej sali ceremonialnej. W zakładzie pogrzebowym wcześniej kupuje się trumnę kremacyjną oraz urnę, w której umieszczone będą prochy.

Dobry zakład pogrzebowy to podstawa

Organizacja ostatniego pożegnania – zarówno wyznaniowego, jak i świeckiego – wymaga właściwego wsparcia, by było ono godne, uroczyste, a także odzwierciedlało wolę zmarłego. Bardzo istotny jest zatem dobry zakład pogrzebowy, który zadba o to, aby uroczystość była dopracowana w najdrobniejszych detalach i mogła stanowić podniosłe pożegnanie bliskiej osoby.