Co wypada, a czego nie wypada robić na pogrzebie?

Śmierć osób bliskich albo przyjaciół zawsze przychodzi zbyt wcześnie. Często, gdy jest skutkiem wypadku lub nagłego zachorowania, zaskakuje tak bardzo, że nie jesteśmy w stanie racjonalnie myśleć i sprawnie działać. Organizacja pochówku wymaga jednak znacznej sprawności, więc warto zwrócić się o pomoc do firmy świadczącej usługi pogrzebowe – np. firmy Kamińscy (więcej informacji tutaj). Jest jednak rzecz, w której nikt nas nie wyręczy – uczestnictwo w pogrzebie.

Pogrzebowy savoir – vivre

Cmentarz to miejsce uważane za święte i jako takie wymusza odpowiedni sposób zachowania się. Kiedyś niedopuszczalne było, aby na teren nekropolii kobiety wchodziły bez nakrycia głowy, a mężczyźni – przeciwnie, z głowami nakrytymi kapeluszem czy czapką. Dzisiaj już nie przywiązuje się wagi do takich szczegółów, ale udział w ceremonii pogrzebowej rządzi się wieloma zasadami, które z szacunku dla zmarłego i jego bliskich warto znać i stosować.

znicz na pogrzeb

Obowiązek uczestnictwa czy wolny wybór

Jeśli zostaliśmy powiadomieni o pogrzebie przez bliskich zmarłego, to obowiązek nakazuje uczestnictwo. Tylko wyjątkowa sytuacja zdrowotna, rodzinna, zawodowa może nas usprawiedliwić. W przypadku niemożności uczestnictwa w pochówku należy zawiadomić o tym fakcie organizatorów. Po pierwsze wypada, po drugie mogą uwzględniać nas przy organizacji poczęstunku, więc wcześniejsze poinformowanie o nieobecności daje możliwość zaoszczędzenia wydatków. Usprawiedliwienia nieobecności można dokonać w rozmowie bezpośredniej lub telefonicznej. Na początku powinny być kondolencje, wyrażenie chęci pomocy, a następnie zapewnienie, że odwiedzimy mogiłę tak szybko, jak pozwolą nam na to obowiązki.

Co wypada na pogrzebie, a czego nie wolno robić

Pogrzeb to zazwyczaj podniosła uroczystość. Zakład pogrzebowy, który działa na zlecenie rodziny stara się o wyjątkowy charakter i przebieg ceremonii zgodny ze scenariuszem ustalonym przez rodzinę. Do tego powinni dostosować się również żałobnicy. Na pogrzeb należy ubrać się szczególnie starannie. Rodzina zmarłego jest zazwyczaj ubrana na czarno. Znajomi i dalsza rodzina nie muszą nakładać czerni, ale jest ona tak elegancka, że warto tę opcję rozważyć. Ubranie powinno być skromne, bez nadmiaru biżuterii i krzykliwych kolorystycznych dodatków.

Na pogrzeb wypada przyjść z kwiatami. Wielkość bukietu czy wieńca, a co za tym idzie jego koszt, są wprost proporcjonalne do stopnia zażyłości ze Zmarłym. Jeśli rodzina zaapeluje o nieprzynoszenie kwiatów, to szanując jej wolę kwotę pieniędzy przeznaczoną na kwiaty wpłacamy na wskazany cel. Można na cmentarz zabrać znicz. Na pogrzeb dzieci można przynieść zabawkę.

Podczas pogrzebu nie wolno zachowywać się w sposób utrudniający innym uczestnikom przeżywanie żałoby. Bezwzględnie nie wolno używać telefonów. Wyciszone telefony nie powinny być również wykorzystywane jako aparaty fotograficzne czy kamery – rodzina nie zawsze życzy sobie uwieczniania na zdjęciach smutku i łez.

Szczególną chwilą jest czas na składanie kondolencji. Jeśli bliscy Zmarłego zastrzegą sobie wcześniej nieskładanie kondolencji, to po zakończeniu ceremonii należy odejść od grobu bez słowa. Jeśli zastrzeżenia nie było można podejść, powiedzieć coś miłego o Zmarłym lub tylko w milczeniu podać rękę.

Kondolencje można również wyrazić na piśmie. Powinien być to list napisany odręcznie. Mejle lub SMS–y usprawiedliwia wyłącznie znajdowanie się w miejscu lub sytuacji, która uniemożliwia napisanie listu. Można również umieścić w prasie nekrolog z kondolencjami.