Czego oczekiwać od dobrego zakładu pogrzebowego?

Moment śmierci osoby bliskiej jest momentem trudnym. Często, mimo iż ludzie zdają sobie sprawę z przemijalności życia śmierć zaskakuje. Usługi pogrzebowe zamawiane są właśnie w takim momencie, kiedy klient nie jest do końca zdolny do podjęcia trudnych decyzji. Właśnie dlatego pracownicy zakładu pogrzebowego pomagają przejść przez cały proces decyzyjny, często przejmując od żałobników część lub całe formalności. W czym pomogą pracownicy zakładu pogrzebowego?

Zdać się na empatię i doświadczenie

Pracownicy zakładu pogrzebowego Sacrum w każdej sytuacji muszą wykazać się olbrzymimi pokładami empatii – tak aby bliscy zmarłego mogli w spokoju się z nim pożegnać, bez nakładania na ich barki dodatkowych problemów. Wykazując się dużym doświadczeniem oraz znajomością rynku zakład pogrzebowy pomaga przebrnąć przez szereg decyzji, które w momencie żegnania bliskich wydają się istotne. Decyzje takie to wybór odpowiedniej trumny lub urny w przypadku spopielenia, decyzja co do formy pochówku, czy ma być to pochówek cywilny czy religijny. Zakład pogrzebowy wskaże najodpowiedniejszą drogę do pożegnania osoby zmarłej, czy ma ono być z uroczystym opuszczeniem domu, czy obejmować tylko uroczystość pożegnalną na cmentarzu. Dodatkowo usługi pogrzebowe obejmują często pomoc w dopełnieniu formalności związanych z zasiłkiem pogrzebowym czy uzyskaniem aktu śmierci. Pozwala to na pogodzenie się z trudną sytuacją bez potrzeby zajmowania się trudnymi formalnościami. Zakład pogrzebowy może również pomóc z doborem miejsca stypy, szczególnie jeśli przyjezdna rodzina jest bardzo liczna.

Profesjonalne podejście do trudnych uczuć

Wieloletnie doświadczenie pracowników zakładu Sacrum sprawia, że znają oni reakcje ludzi na stratę, wiedzą jak mogą zachować się żałobnicy. Z drugiej strony podchodzą indywidualnie do każdej usługi. Pracownicy dbają nie tylko o fizyczne aspekty pochówku zmarłego, wspierają rodzinę i równocześnie pozwalają przeżyć ze spokojem pierwszy etap żałoby, ułatwiają pogodzenie się z żalem i bólem po stracie.